Mireia Pinto Monte

Graduada en Arqueologia per la Universitat de Barcelona l’any 2014 i amb el màster en Mediterrània Antiga per la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2015. Actualment efectuant la Tesi doctoral titulada:“Caracterització arqueomètrica de la ceràmica valenciana entre els segles XV i XVII.Definició dels centres productors i estudi de la seva difusió.”, sota la direcció de JaumeBuxeda i Garrigós i Marisol Madrid i Fernández, a la Universitat de Barcelona dins del programa Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural. Col·laboradora en projectes d’arqueologia des del 2011 i amb l’equip ARQUB (Cultura Material i Arqueometria) des del 2013-2014, arran d’unes beques de col·laboració de la Fundació Bosch Gimpera a la Universitat de Barcelona (Projecte 304419). Treballa en l’arqueologia des del 2015, actualment en tasques d’excavació arqueològica iconsolidació per a l’empresa Món Iber Rocs. Membre dels següents projectes de recerca: «Societat, economia i evolució del poblament ibèric a les valls dels rius Corb, Ondara i Sió (Urgell). 2014-2017» i «Les estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès durant la protohistòria i l’antiguitat. 2014-2017» Col·laboradora en el projecte: “TECNOLONIAL-Technological impact in the colonial New World. Cultural change in pottery archaeology and archaeometry (HAR2016-75312-P)”.